Ny ordning med “Reklamer Nej-tak” (med mærkater).

Ny mærkat til postkassen.

Ny mærkat til postkassen.

Her er de så, de nye mærkater som skal påsættes postkassen for at undgå enten reklamer eller reklamer og gratisaviser.

Du kan vælge mellem 2 ordninger :
“Den lille ordning” som siger ”Reklamer – Nej tak”.
Med den får du ikke adresseløse reklamer, men du får lokale ugeaviser, telefonbøger, aftenskolekataloger og gratis aviser. Det er den ordning der minder mest om det vi har i dag.
Til denne ordning skal du sætte et ny rund mærkat ved din brevsprække eller på din postkasse.

Eller du kan tilslutte dig “Den store ordning”. som siger “Reklamer og gratis aviser – Nej tak.”
Så vil du hverken få reklamer, lokale ugeaviser, telefonbøger, aftenskolekataloger eller gratis aviser.
Til denne ordning skal du sætte et nyt kvadratisk mærke ved din brevsprække eller på din postkasse.

Dit valg en gældende i 2 år eller til du flytter til en ny adresse, hvis du flytter til en ny adresse så skal du henvende dig på posthuset igen for at tilmelde dig “Nej-Tak” på den nye adresse.
Det bliver muligt senere på året at foretage valget hjemme fra din PC, når PostDanmark åbner en online tjeneste hvor du kan registrere dit valg af ordning.

Kollegier og plejehjem skal indgå aftale med de beboere, der ikke ønsker reklamer. I aftalen forpligter kollegiet/plejehjemmet sig til at indsamle og opbevare fuldmagter fra beboere, som tilmelder sig til ordningen “Ingen reklamer – tak”.

Hvordan tilmelder jeg mig ordningen ?
Hvis du ønsker at sige nej tak til reklamer, så henvender du dig på posthuset for at få en tilmeldingsblanket. Når du har udfyldt tilmeldingen og afleverer den til dit lokale posthus, så skal du vise pas, sundhedskort, dåbsattest, kørekort eller bankernes ID-kort som legitimation. Efterfølgende får du udleveret den mærkat med det ønskede valg som du klæber på din hoveddør i nærheden af brevsprækken eller på din brevkasse.

Du kan også tilmelde dig ordningen online på Post Danmarks hjemmeside, her er link direkte til siden : http://www.postdanmark.dk/contentfull.dk?content=/cms/da-dk/eposthuset/postservices/ingen_reklamer_tak.htm&menufile=/cms/da-dk/menufiles/ekom_open_menu.xml&lang=dk

Det er altså ikke nok at man blot sætter en mærkat eller en kopi af denne op, som man har set mange steder efter den gamle ordning, det kræver at man er registret centralt med det ønskede valg.

Fordelen ved den nye ordning er at nu skal afsender og distribuktør skal respektere dit “nej tak”.

Selv om du er tilmeldt ordningen vil du stadig modtage følgende :

  • information fra stat, kommune eller region samt valgmateriale fra politiske partier
  • indsamlings- eller oplysningsmaterialer fra velgørende foreninger eller sygdomsbekæmpende organisationer
  • kirkeblade eller lignende fra religiøse institutioner
  • information af almen samfundsmæssig interesse, f.eks. fra vandværket, hvis det lukker for vandet i en periode

Den nye ordning træder i kraft sidst i April måned 2009.
kilde : postdanmark

Ny ordning med “Reklamer Nej-Tak”

 
Borgerne kan vælge mellem 2 ordninger:

  • Reklamer – Nej tak” – adressen modtager ikke reklamer. Det typiske eksempel er tilbudsaviser, et andet eksempel er lokale vejvisere og telefonbøger.

  • Reklamer og gratis aviser – Nej tak” – adressen modtager hverken reklamer eller gratis aviser, fx de lokale ugeaviser eller tilsvarende skrifter og eventuelle daglige gratisaviser.

2 mærker til postkassen.
Hver ordning får sit klistermærke, som skal opsættes af borgeren ved brevsprækken eller på brevkassen. Afmelder borgeren sin tilmelding til en ordning, skal han/hun fjerne mærket.

Både afsendere af de adresseløse forsendelser og distributører skal respektere de to ordninger.

Hvilken type adresse kan tilmeldes ordningerne?
Borgeren kan tilmelde adressen på en helårsbolig, et fritidshus eller en ejendom uden bopælspligt. Det eneste krav er, at der er et afleveringssted på adressen, dvs. et brevindkast (en brevsprække), en brevkasse (postkasse) eller et brevkasseanlæg.

Er en borger allerede tilmeldt den eksisterende ordning hos Post Danmark ”Ingen reklamer – tak”, vil den pågældende i februar 2009 få et brev fra Post Danmark om de nye ordninger og om, hvordan man evt. tilmelder sig disse.

Kan erhvervsadresser tilmeldes ordningerne?
Erhvervsdrivende har ikke mulighed for at tilmelde virksomhedens adresse. I forbindelse med en evaluering af retningslinjerne i 2010 vil der blive set på, om erhvervsdrivende skal have muligheden.

Ordningen træder i kraft d. 30 april 2009

kilde : forbrug.dk